O tvrtki GARDENA

          Smještena u njema?kom gradu Ulmu, GARDENA je milijunima vlasnika ku?a i vrtova diljem svijeta omiljeni proizvo?a? kada se radi o odr?avanju vrta. Razlog je to što GARDENA nudi sveobuhvatnu ponudu svega što je potrebno – sustave za navodnjavanje, pumpe, robotske kosilice, proizvode za njegu travnjaka i odr?avanje grmlja i ?bunja, vrtlarske alate i proizvode za kultivaciju tla, city gardening i smart system. Danas je GARDENA vode?a robna marka visokokvalitetnih vrtlarskih alata u Europi i djeluje na tr?ištima više od 80 zemalja diljem svijeta. Potreban je emotivan pristup da se pribli?imo ljudima koji svoj vrt do?ivljavaju kao "?ivotni prostor blizak prirodi" i kao mjesto za odmor, rekreaciju i zabavu.


          Sistematski uspjeh

          Utemeljena 1961. kao mala tvrtka za prodaju vrtlarskih alata GARDENA se tijekom nekoliko desetlje?a razvila u svjetski priznatog proizvo?a?a pametnih proizvoda i sustava za njegu vrta. Prava je revolucija zapo?ela predstavljanjem originalnog sustava GARDENA 1968. Sljede?ih smo desetlje?a nastavili s idejom ponude sustavnih rješenja svojim linijama proizvoda GARDENA combisystem (1977.), GARDENA accu-system V12, GARDENA Sprinklersystem i GARDENA Micro-Drip-System (sve 1990.). Saznajte više o klju?nim trenucima razvoja proizvoda u povijesti tvrtke GARDENA. Tajna uspjeha uvijek se temelji na velikoj inovativnoj snazi robne marke, kao i na dosljednom provo?enju principa prodaje i marketinga.


          ?lanica grupacije Husqvarna

          Od 2007. GARDENA je ?lanica grupacije Husqvarna te je – uz samu Husqvarnu i robnu marku McCulloch – jedna od globalnih potroša?kih robnih marki te grupacije.


          Povijest tvrtke GARDENA

          Tu su njema?ku tvrtku 1961. utemeljili trgovci Werner Kress i Eberhard Kastner. Najprije su po?eli s uvozom vrtlarskih alata proizvedenih u Francuskoj. Prava je revolucija zapo?ela predstavljanjem originalnog sustava GARDENA 1968. Zahvaljuju?i velikoj snazi inovacija i kvaliteti robne marke, kao i brojnim prednostima za korisnike, GARDENA se brzo, u samo nekoliko godina, razvila u svjetski poznatog proizvo?a?a pametnih, ali jednostavnih sustava i proizvoda za zalijevanje i njegu vrta. Od 2007. tvrtka je ?lanica švedske grupacije Husqvarna.

          1961. – uspje?an po?etak prije 50 godina

          Tvrtku su 1961. u Ulmu utemeljili Werner Kress i Eberhard Kastner. U po?etku su prodavali francuske vrtlarske alate. Prava je revolucija zapo?ela predstavljanjem originalnog sustava GARDENA 1968.

          1968. – brza zamjena dodatne opreme samo jednim "klikom"

          Naran?asta – to je boja originalnog sustava GARDENA s kombinacijom komponenti za zalijevanje kao ?to su priklju?ak za slavinu, priklju?ak za crijevo i dodatak za zalijevanje. Svojim je tipi?nim dizajnom taj sustav kroz desetlje?a postao bezvremenski klasik i sastavni dio vrtova Europe.

          G1051-S-002.eps

          1973. – rad bez dosadnog kabela

          GARDENA je ve? 1973. predstavila be?i?ne alate i tako pokazala da je ispred svog vremena. Samo godinu dana nakon toga ?kare za rub travnjaka Accu Grande naslijedio je prvi asortiman koji je otad do danas neprestano optimiziran i pro?irivan te omogu?uje razne primjene od oblikovanja rubova travnjaka do orezivanja grmlja.

          WEB ONLY - Accu

          1975. – jednostavno, sna?no i precizno rezanje

          Predstavljena je cjelovita paleta inovativnih podreziva?a i sjeka?a za orezivanje koja se neprestano nadopunjuje. Uz mehanizme za pove?avanje snage, posebno oblikovane no?eve i dr?ke – GARDENA za svoju kvalitetu jam?i 25 godina.

          WEB ONLY - 00351-30-S-001-15cm-old.eps

          1977. – jedna dr?ka za mnogobrojne primjene

          Stabilan sustav vrtlarskih alata s raznim izmjenjivim alatnim glavama i neuni?tivim sustavom za spajanje vijcima bez opasnosti od klimanja osigurava uvijek odgovaraju?u kombinaciju s najboljom ergonomijom. Ve? vi?e od 30 godina GARDENA je neupitan predvodnik tr?i?ta sustava kombiniranih alata. I ovdje vam s ponosom nudimo 25-godi?nje jamstvo.

          03520-20-S-001-15cm-old

          1978. – pametna upotreba vode u sustavima

          GARDENA je uvijek pokazivala izuzetno po?tovanje prema vodi. 1978. ostvarili smo velik napredak. Bilo za zalijevanje, isu?ivanje ili opskrbu ku?anstva vodom, kako za ?istu, tako i za prljavu vodu – GARDENA od po?etka nudi odgovaraju?u pumpu za svaku namjenu.

          Gardena pumpe

          1985. do 1990. – prakti?no navodnjavanje koje ?tedi vodu

          GARDENA po?inje s automatskim navodnjavanjem vrta. Od predstavljanja ra?unala za vodu 1985. u sustavu prskalica i sustavu Micro-Drip kombiniramo sve ?to vam je potrebno za pametno, potpuno automatsko navodnjavanje vrta – kako za travnjak, tako i za cvjetne gredice.

          WEB ONLY - 01164-20-S-001-old-eps

          1990. – jedna baterija za sve alate

          GARDENA predstavlja sustav zamjenjivih baterija i nudi veliki spektar alata za spajanje. Stalno rastu?a ponuda proizvoda obuhva?a alate na baterije za mnoge vrtlarske poslove – opremljene pouzdanim i sna?nim litij-ionskim zamjenskim baterijama.

          WEB ONLY - Accu-V12-3

          2007. – prva prskalica s pam?enjem

          Prskalica AquaContour postavlja nove standarde u navodnjavanju travnjaka s u?tedom vode. Lijepi travnjaci imaju elegantan dizajn i zasebne oblike. Uz ?ak 50 klju?nih konturnih to?aka koje se mogu programirati, AquaContour omogu?uje precizno zalijevanje gotovo svakog podru?ja.

          08133-20-S-002-21cm.eps

          2012. – vi?e ne morate sami kositi travnjak

          Lijep travnjak zahtijeva njegu. Potrebno ga je, prije svega, redovito kositi. To zna?i mnogo posla i manje slobodnog vremena. No mora li to doista biti tako? GARDENA ka?e: ne, hvala. Zahvaljuju?i robotskoj kosilici R40Li vlasnici vrtova vi?e ne moraju sami kositi travnjak jer ta inovativna kosilica cijeli posao odra?uje potpuno sama.

          WEB ONLY - 04071-35-S-001-36cm-old
          No Image Available
          亚洲欧洲2017无码中文