K?rnyezetvédelmi politika

          A k?rnyezetvédelmet komolyan veszik a Husqvarna csoportba tartozó GARDENA minden termelési helyén. Tudjuk: az egyes gyárak j?v?jének hosszú távú biztosításához nem csupán nyereség és n?vekedés szükséges, hanem társadalmi felel?sségvállalás is. éppen ezért nagy fontosságot tulajdonítunk gyártóüzemeinkben a k?rnyezetbiztonságnak. Az integrált, fenntartható k?rnyezetvédelem nemcsak azt jelenti, hogy természetes számunkra a jogszabályi el?írások teljesítése, hanem azt is, hogy az adott m?k?dési folyamatokban figyelembe vesszük a k?rnyezeti szempontokat, és üzemeinkben minden szinten folyamatosan fejlesztjük a k?rnyezetvédelmi intézkedéseket.

          A k?rnyezetvédelmi vezetési rendszer m?k?désének kulcsát dolgozóink képezik. éppen ezért aktívan bevonjuk, tájékoztatjuk és oktatjuk ?ket. Mindennapi tevékenységünk és d?ntéseink során minden lehetséges és ésszer? módon igyekszünk ?sszehangolni a gazdaságosság és a k?rnyezetvédelem szempontjait. A célunk az, hogy a megel?z? k?rnyezetvédelemre ?sszpontosítva, minden elkerülhet? k?rnyezeti hatást kiküsz?b?ljünk.

          Irányelveink

          • Minden szükséges er?forrást hatékonyan használunk fel, és az újrahasznosító gazdaság elvét tartjuk szem el?tt.
          • Ahol csak lehetséges, kiküsz?b?ljük vagy cs?kkentjük a kibocsátást, a hulladékot és a veszélyes anyagokat.
          • A kockázatokat és a potenciális veszélyeket rendszeresen regisztráljuk, kiértékeljük és – amennyiben lehetséges – megszüntetjük. Vészhelyzet esetére vészhelyzeti tervek állnak rendelkezésre a kár minimalizálása érdekében.
          • Meghatároztuk a legfontosabb k?rnyezetvédelmi mutatókat, és figyeljük f? k?rnyezeti hatásainkat, alapot teremtve ezzel a t?kéletesítési lehet?ségek felismerésére.
          • K?rnyezetvédelmi politikánkról tájékoztatjuk a nyilvánosságot, a hatóságokat és szerz?déses partnereinket. Ez a kapcsolatkezelés el?segíti a tapasztalatok és elképzelések más cégekkel t?rtén? megosztását is. Ez a kapcsolatkezelés el?segíti a tapasztalatok és elképzelések más cégekkel t?rtén? megosztását is.

          Környezetvédelmi intézkedések

          A k?rnyezetvédelem folyamatos t?kéletesítését szolgáló intézkedések, például:

          • Energiatakarékossági intézkedések, pl. az energiapazarló berendezések lecserélése, energiahatékony számítógépek és monitorok használata vagy optimalizált világítás használata a termelésben és az adminisztrációban.
          • A szállítás, és ezzel együtt a CO2-kibocsátás cs?kkentése bizonyos intézkedésekkel, pl. a kamionok rakterének optimalizálásával.
          • A hulladék helyes szelektálása, a jogszabályi el?írásokat is túlteljesítve.
          • T?bbsz?r felhasználható csomagolóanyagok használata az üzemen belüli és az üzemek k?z?tti szállításban, pl. üzemen belüli szállítás hosszú élettartamú m?anyag ládákban. Ezzel t?bb tonnányi kartont és fóliát takarítunk meg.
          • Niederstotzingeni gyárunkban az oldószerbázisú lakkokat vízbázisúakkal helyettesítettük. Ezzel az intézkedéssel kb. 50%-kal túlteljesítettük az illékony szerves oldószerekre vonatkozó irányelvben meghatározott határértékeket, éves szinten mintegy 10 tonnával kevesebb oldószert használva.

          FSC®

          A Husqvarna csoport fatermékein látható FSC címke a cégcsoport kiállását jelzi a fenntartható tevékenység, kül?n?sen a fenntartható erd?gazdálkodás mellett, biztosítva a mai és a j?v? nemzedékek társadalmi, gazdasági és ?kológiai igényeinek kielégítését. A GARDENA érintett termékei a combisystem fanyelek és a Classic s?vénynyíró ollók.

          Az FSC címke csak érvényes tanúsítvány birtokában használható. Ez azt jelenti, hogy a GARDENA Manufacturing GmbH mellett a Husqvarna csoport egyéb értékesítési vállalatai is rendelkeznek ilyen tanúsítvánnyal. Az FSC-rendszer bevezetése újabb fontos lépés volt a Husqvarna és a GARDENA filozófiájának megvalósításában a fenntartható gazdálkodás felé.

          Az FSC az Erdészeti Tanács angol nevének (Forest Stewardship Council) r?vidítése. Ezt a nonprofit szervezetet a fenntartható fejl?déssel foglalkozó 1992-es riói F?ld Csúcsértekezlet után alapították. Az FSC tanúsítvány bevezetése mellett a szervezet fontos feladata a szabványok definiálása. Emellett tíz alapelvet is meghatároztak a tanúsítványtulajdonosok számára, például a k?vetkez? kritériumokat:

          • Az erd?területek és egyéb természetes él?helyek átmin?sítésének tilalma
          • A nagy veszélyt jelent? vegyi anyagok használatának tilalma
          • A bennszül?tt lakosság és a nemzetk?zi munkavállalók jogainak védelme
          • A hatályos jogszabályok és nemzetk?zi szerz?dések betartása

          A fenti alapelvek betartása a Husqvarna értékesítési vállalatok számára magától értet?d?.

          FSC Logo
          亚洲欧洲2017无码中文