Itt találja a GARDENA termékekkel kapcsolatos szabványokat, el?írásokat és nyilatkozatokat.

          CE megfelel?ség GARDENA

          A GARDENA smartSystem CE megfelel?ségi nyilatkozattal rendelkezik. Ez biztosítja, hogy a termékek megfelel a rá alkalmazandó irányelvek k?vetelményének. B?vebb tájékoztatásért t?ltse le a ?CE-nyilatkozat” dokumentumot az egyes GARDENA smartSystem termékekhez a ?Let?ltés” alatt.

          Ha további CE-nyilatkozatokra van szüksége, kérjük, forduljon a területi képvisel?jéhez.

          CE

          Akusztika és rezgések

          Az alábbiakban láthatja a GARDENA termékek akusztikai és rezgési értékeinek áttekintését.

          Európai Unió REACH-rendelet

          Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-án hozott 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér?l, engedélyezésér?l és korlátozásáról (REACH) az Európai Unió egyik kémiai anyagokra vonatkozó szabályozási rendelete, mely 2007. június 1-jén lépett hatályba, kiegészít? határid?kkel egészen 2018-ig.

          33. cikk A cikkekben lév? anyagokról való Információk k?zlése.

          A GARDENA a k?vetkez? információkat nyújtja az Európai Vegyianyag-ügyn?kség által azonosított, a REACH XIV. mellékletének tárgyát képez? anyagokról (az úgynevezett ?jel?ltlista”), ha 0,1% feletti t?megszázalékú koncentrációban vannak jelen a cikkekben.    

          Reach

          Biztonsági adatlapok

          Itt találja a GARDENA termékek ?sszes elérhet? biztonsági adatlapját.

          Tovább a biztonsági adatlapokra

          Itt lehet letölteni a fájlokat

          Akusztika és rezgések
          No Image Available
          Rezgés
          CE nyilatkozat
          No Image Available
          smartSystem - Öntözésvezérl?
          CE nyilatkozat
          No Image Available
          smartSystem - Érzékel?
          CE declaration
          No Image Available
          smart system - Pressure pump
          CE declaration
          No Image Available
          smart system - Power
          EU REACH-rendeletet
          No Image Available
          A REACH 33. cikkének nyilatkozata
          CE nyilatkozat
          No Image Available
          smartSystem - Gateway
          CE declaration
          No Image Available
          smart system - Irrigation control
          亚洲欧洲2017无码中文